การปรับแต่งเส้นแนวนอน Horizontal Line

ให้คลิกขวาที่เส้น แล้วเลือก Properties…

สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้

Start Value      คือ กำหนดค่าเริ่มต้นของเส้น

Color                 คือ กำหนดสีของเส้น

Display value  คือ แสดงค่าล่าสุดของเส้น

Size                   คือ ปรับขนาดของเส้น

Style                  คือ ปรับรูปแบบของเส้น

 

เมื่อปรับค่าแล้วให้กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า

hori2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,129

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service