การใช้งาน Best Case Simulate **สำหรับ Member เท่านั้น**

การใช้งาน Best Case Simulate

 

Best Case Simulate คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับค้นหาค่า Period ที่เหมาะสมในการใช้ Indicator ประเภท Moving Average

โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้กับ Indicator 5 ตัวในโปรแกรมคือ

1. Simulate Exponential Moving Average

2. Simulate Exponential/Simple Moving Average

3. Simulate Weight/Simple Moving Average

4. Simulate Weight/Exponential Moving Average

5. Simulate Simple Moving Average

 

เหตุผลที่ใช้ Best Case Simulate ได้เพียง 5 ตัว เพราะ

– ความซับซ้อนของ Indicator ประเภทนี้มีน้อยกว่า Indicator ประเภทอื่นๆที่ให้คำนวณไม่ยากมาก

– Indicator ประเภทนี้เป็น Indicator ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเทียบกับ Indicator ประเภทอื่นๆ

 

ประโยชน์ของ Best Case Simulate

1. เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นแตกต่างกัน จึงเหมาะกับคุณสมบัติที่ปรับใน Indicator หรือ Period ที่ตั้งค่าใน Indicator แตกต่างกัน โดยความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย

2. ใช้ค้นหาวิธีการใช้ Indicator ที่ถูกต้องรวมไปถึงค้นหาวิธีการลงทุนโดยการใช้ Best Case Simulate กับหุ้นหลายตัวๆแล้วจะเข้าใจเอง

3. ใช้เป็นตัวตั้งต้นในการค้นหาข้อเท็จจริงบางอย่างจากสัญญาณซื้อขายในกราฟหุ้น

 

วิธีการเรียกใช้งาน

ใส่ Indicator ในกลุ่ม Simulate Indicator ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย

bestcase1.png

 

คลิกซ้ายที่ชื่อย่อ Indicator ที่ขึ้นต้นด้วย .SIM_  แล้วเลือก Best Case Simulate

bestcase2.png

 

เลือก Period ที่ต้องการแต่ไม่เกิน 90 จากนั้นคลิก Start

bestcase3.png

 

โปรแกรมจะแสดงผลว่าค่าที่เหมาะสมในการตั้งที่ Buy Period และ Sell Period

bestcase4.png

 

วิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุน

1. ต้องใช้กับหุ้นที่มีประวัติราคามายาวนาน โดยแนะนำให้ใช้ระยะเวลาตามรอบวัฎจักรของหุ้นนั้นประมาณ 3- 5 ปีโดยส่วนใหญ่

2. ต้องกำหนด Period ในสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวนักลงทุนเองที่ต้องการซื้อขายว่า ต้องการถือครองหุ้นดังกล่าวไม่เกินกี่วัน

3. ตั้งระยะเวลาเฉพาะในช่วงที่หุ้นเป็นขาขึ้นยาวนานมาทดสอบก็ได้

4. ตั้งระยะเวลาเฉพาะช่วงที่หุ้นอยู่ในช่วง side way ยาวนานมาทดสอบก็ได้

 

หมายเหตุ

– ฟังชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้งานที่เสียค่าบริการโดยตรงกับทาง EfinanceThai เท่านั้น

– ก่อนใช้งานฟังชั่นนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องแนวทางการทำ Back Test รวมทั้งความรู้เรื่องการสร้างระบบซื้อขายพอสมควรก่อนการใช้งาน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,153

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service