การดูค่าเงิน Exchange

วิธีการเรียกใช้งาน

เลือก Template ด้านซ้ายมือ แล้วเลือก Foreign

foreign1.png

 

ความหมายของตัวย่อ

Baht คือ เงินบาทของไทย

AUS คือ เงินของออสเตรเลีย

EURO คือ เงินยูโร

PESO คือ เงินของฟิลิปปินส์

HK คือ เงินของฮ่องกง

Pound คือ เงินของอังกฤษ

Ring คือ เงินของมาเลเซีย

RPH คือ เงินของอินโดนีเซีย

SING คือ เงินของสิงคโปร์

TW คือ เงินของไต้หวัน

US คือ เงินของอเมริกา

WON คือ เงินของเกาหลีใต้

YEN คือ เงินของญี่ปุ่น

SWiSS คือ เงินของสวิตเซอร์แลนด์

 

foreign3.png

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเป็นการอ้างอิงจากตลาดที่ซื้อขายเงินกัน ดังนั้นจะเป็นคนละค่ากับที่นักลงทุนพบเห็นตามธนาคาร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อดีในการวิเคราะห์มากกว่าเพราะเป็นค่าที่สะท้อนความจริงโดยไม่ถูกแทรกแซง และเป็นข้อมูลที่อัพเดท

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Template Foreign หัวข้อต่างๆ (Index, Exchange, Commodities)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,694

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service