การใช้ตาราง Price

Price คือ เครื่องมือที่ใช้ติดตามราคาหุ้นที่สนใจได้ครั้งละหลายๆตัว โดยสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นได้สูงสุด 10 หน้า พร้อมกัน และสามารถระบุชื่อหุ้นได้มากที่สุดไม่เกิน 150 ตัว

price1.png

 

เคาะ Space Bar หรือคลิกที่ช่อง Symbol เพื่อพิมพ์ชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องการแล้วกด enter

price2.png

 

หากต้องการลบชื่อหุ้น ให้คลิกที่ชื่อหุ้นตัวนั้นๆก่อน จากนั้นลบชื่อหุ้นออก แล้วกด Enter

price3.png

 

สามารถใส่หุ้นแบบเป็น Group ได้ โดยการเลือกที่ช่อง Select Group แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ

price5.png

 

จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการเปิดเป็นหน้าต่างใหม่ใช่มั้ย

ถ้าต้องการให้เปิดเป็นตารางใหม่ให้้คลิก Yes แล้วจะสร้างตาราง Price ขึ้นมา

หากคลิก No ข้อมูลจะแสดงบนตาราง Price เดิม

price6.png

price7.png

 

หากต้องการเพิ่มหน้าเพื่อใส่ชื่อหุ้นเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม Add จะมีคำว่า New Page ปรากฎขึ้น

สามารถเปลี่ยนชื่อหน้าได้ โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า New Page แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด Enter

price8.png

 

Remove  ใช้สำหรับการลบ Page นั้นทิ้งทั้ง Page โดยให้คลิกเลือก Page ที่ต้องการจะลบ จากนั้นคลิก Remove

Clear       ใช้สำหรับล้างข้อมูลใน Page นั้นๆ เป็นการลบชื่อหุ้นออกทั้งหมดในหน้าที่เลือกเอาไว้

price9.png

 

เทคนิคหรือลูกเล่นบน Price

– Double Click ที่ตัวเลขในช่อง Last จะเป็นการเปิดดูกราฟของหุ้นตัวนั้นๆ

– Double Click ที่ตำแหน่งตัวเลในช่อง Chg ใช้เพื่อส่งค่าหุ้นตัวนี้ไปเปิดใน Feature ที่ตั้งค่า Link ไว้

– คลิกซ้ายที่ชื่อคอลัมน์ CHG จะเปลี่ยนเป็น %CHG

– คลิกซ้ายที่ชื่อคอลัมน์ PO หรือ PC จะเปลี่ยนเป็น AVG

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 593

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service