การใช้งาน Ticker

Ticker คือ เครื่องมือสำหรับการดูข้อมูลหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายกันได้แล้ว

ความหมายของสัญลักษณ์ที่แสดงใน Ticker

1. คอลัมน์ B/S คือ ช่องที่แสดงข้อมูลที่ตกลงซื้อขายกันได้นั้น เป็น Buy Volume หรือ Sell Volume

2. ลูกศรสีเขียวหน้าช่อง Symbol บอกว่า ข้อมูลการตกลงซื้อขายล่าสุดนั้น มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายก่อนหน้า

3. ลูกศรสีแดงหน้าช่อง Symbol บอกว่า ข้อมูลการตกลงซื้อขายล่าสุดนั้น มีราคาปรับตัวลดลงจากการซื้อขายก่อนหน้า

ticker1.png


การตั้งค่าคัดกรองเพิ่มเติม

สามารถตั้งค่าคัดกรองได้โดยการกดที่ปุ่ม Setting

ticker2.png


การกำหนดคุณสมบัติของ Ticker

มีให้เลือก 5 แบบ ได้แก่

1. All คือ แสดงหุ้นและอนุพันธ์ที่ตกลงซื้อขายกันทุกตัว

2. Filter คือ การเลือกดูเฉพาะหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงทางบวก หรือ ทางลบ หรือดูเฉพาะ Set 50 เป็นต้น(สามารถเลือกเองได้)

3. Symbol คือ การเลือกดูเฉพาะหุ้นที่เราสนใจเป็นตัวๆไป

4. Board คือ การเลือกเฉพาะหุ้นที่เราพิมพ์ไว้ใน Template Stock Quote (F2) ตรงส่วนของ Price ให้แสดงผล

5. Portfolio คือ การเลือกเฉพาะหุ้นที่เราพิมพ์ไว้ Template Portfolio (F9) ให้แสดงผล

ticker3.png


วิธีการเลือกให้ Ticker แสดงค่าต่างๆ ในคอลัมน์ (Show Columns)

Display Properties : Show Columns ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องที่ต้องการให้แสดงผลใน Ticker

    – Symbol แสดงชื่อหุ้นที่มีการซื้อขาย

    – Volume แสดงปริมาณการซื้อขาย

    – Last แสดงข้อมูลราคาล่าสุด

    – Chg แสดงการเปลี่ยนแปลงราคา

    – %Chg แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาแบบ %Chg

    – Time แสดงเวลาที่มีการตกลงซื้อขาย

    – Side แสดงข้อมูล Buy Volume/Sell Volume


การตั้งค่าในส่วนของ Style

สามารถเลือกได้ 2 แบบ

• B/S คือกำหนดให้ Ticker แสดงผลเป็นแบบ Buy (B) Sell (S)

• +/- คือกำหนดให้ Ticker แสดงผลเป็นแบบ Buy (+) Sell (-)


การปรับรูปแบบการแสดงผลของ Ticker

แบบ Replace และ Water Fall

• Waterfall คือ กำหนดให้ Ticker แสดงข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายแบบไหลลงมาเรื่อยๆโดยข้อมูลล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด

• Replace คือ กำหนดให้ Ticker แสดงข้อมูลหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายแบบไหลแทนที่ไปเรื่อยๆ


การเพิ่ม Row หรือจำนวนแถว

ด้านล่างขวา จะมีช่อง Rows ให้นักลงทุนใส่จำนวน Rows ที่ต้องการ โดยสามารถกำหนดจำนวนแถว(Rows) ในการแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 5 -35 แถว

ticker4.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,531

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service