ดู 30 ลำดับหุ้นจาก P/BV

Top 30 P/BV (Price Per Book Value) คือ ตารางแสดงราคาหุ้นปัจจุบันต่อมูลค่าทางบัญชี 30 อันดับแรก


วิธีเรียกใช้งาน

เลือก Ranking –> SET –> Top Ranking –> Top 30 P/BV


Ascending เรียงจากน้อยไปมาก

Descending เรียงจากมากไปน้อย

top30pbv2.png


วีดีโอสาธิตการใช้งานเมนู Top 30 P/BV

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 603

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service