ดู 30 ลำดับหุ้นจาก ค่า Dividend Yield

Top 30 Dividend Yield คือตารางแสดงค่าสถิติที่บอกให้นักลงทุนทราบว่า หากลงทุนตามราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเป็นอัตราร้อยละของราคาหุ้นที่ซื้อ


วิธีเรียกใช้งาน

เลือก Ranking –> SET –> Top Ranking –> Top 30 Dividend Yield


Ascending เรียงจากน้อยไปมาก

Descending เรียงจากมากไปน้อย

top30di2.png


วีดีโอสาธิตการใช้งานเมนู Top 30 Dividend Yield

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,057

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service