ดู 30 ลำดับหุ้นจาก ค่า EPS

Top 30 EPS (Earning Per Share) คือ ตารางแสดงหลักทรัพย์ที่มีกำไรต่อหุ้นมากที่สุด 30 อันดับแรก

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือก Insert –> SET & MAI –> Ranking –> Top Ranking –> Top 30 EPS

top30eps1.png

 

Ascending เรียงจากน้อยไปมาก  

Descending เรียงจากมากไปน้อย

top30eps2.png

วิดีโอสาธิตการใช้งานเมนู Top 30 EPS (Earning Per share)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,031

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service