ดู 30 ลำดับหุ้นจาก ค่า P/E

Top 30 P/E (Price/Earning Per Share) คือ ตารางแสดงอัตราส่วนของราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณของราคาปิดเมื่อวานของหุ้นตัวนั้น หารด้วยกำไรต่อหุ้นในขณะนั้น ซึ่งปกติค่า P/E ยิ่งน้อยยิ่งมีความหมายดีแสดงว่าราคาหุ้นต่ำเทียบกับความความสามารถในการทำกำไร ซึ่งโปรแกรมจะนำหุ้นที่มี PE ต่ำสุดมาแสดงให้ 30 อันดับแรก

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือก Ranking –> SET –> Top Ranking –> Top 30 P/E

 

สามารถเลือกการเรียงลำดับได้จากเมนู Sort type

–> Ascending เรียงจากน้อยไปมาก

–> Descending เรียงจากมากไปน้อย

top30pe2.png

 

วิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานเมนู Top 30 P/E

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,965

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service