ดูลำดับหุ้นที่กระทบกับ SET (Impact)

Top Impact แสดง 10 อันดับของหุ้นตัวที่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ทั้งในด้านบวก และ ด้านลบ ในรูปแบบเรียลไทม์ นักลงทุนสามารถทราบถึงหุ้นที่ส่งผลกระทบต่อ SET Index ในเวลาปัจจุบันได้ทันที

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่ Template ด้านซ้ายมือ –> Impact

impact1.png

 

แบ่งเป็น 4 หน้าต่างๆหลัก ดังนี้

impact2.png

 

Impact Gainer แสดงค่าโดยประมาณ 10 อันดับหุ้นที่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของ SET ในด้านบวก

impact3.png

 

Impact Loser แสดงค่าโดยประมาณ 10 อันดับหุ้นที่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของ SET ในด้านลบ

impact4.png

 

Impact Stock ใช้ดูค่า Impact ของหุ้นตัวที่นักลงทุนสนใจโดยคลิกที่ช่อง Symbol ใส่ชื่อหุ้นที่ท่านต้องการดูค่า Impact หรือกด Space Bar แล้วพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ

impact5.png

 

Impact Sector แสดงค่าโดยประมาณของหุ้นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในรูปแบบ Refresh Mode

impact6.png

 วิดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Feature Top Impact

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,803

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service