ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET

Beta View by Symbol ใช้สำหรับดูค่า Beta ของหุ้นนั้นๆ ที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพื่อช่วยในการดูพฤติกรรม ของหุ้นนั้นๆเปรียบเทียบกับ SET หรือ Sector ของมันเอง

ประโยชน์ : ใช้ในกรณีที่เราต้องการดูว่าหุ้นตัวที่เราสนใจมีพฤติกรรมการขึ้นลงของราคานั้นแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเองหรือไม่โดยสังเกตที่ค่า Beta ถ้าค่า Beta มากกว่า 1 แสดงว่ามีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง แต่ถ้าค่า Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า มีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Price –> Beta View –> Beta View By Symbol

 

– ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการดูค่า Beta ได้ในช่องแรกสุด

– เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำข้อมูลมาคำนวณค่า Beta โดยให้เป็นช่วงเวลาวันที่เริ่มต้น ถึง สิ้นสุด

– กด GO เพื่อดึงข้อมูล

ในส่วนของการแสดงผลจะแบ่งเป็นการเปรียบเทียบของหุ้นออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

1. เปรียบเทียบค่า Beta ระหว่างหุ้นตัวนั้นๆกับ SET , Industry หรือ Sector

2. เปรียบเทียบเป็นช่วงเวลา

    Display คือ ช่วงเวลาทั้งหมดที่เราตั้งไว้

             6  คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 6 วัน 

             30 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 30 วัน

             90 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 90 วัน

 

 วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Beta View By Symbol (ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,862

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service