การใช้งาน Most Active

Most Active คือ การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระแสความสนใจทั้ง ด้าน แบบ Real Time ได้แก่

 

Most ActiveValue        คือ แสดงอัดัหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก

Most ActiveVolume    คือ การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก

Most Active Gainer     คือ กาแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาก                                               ที่สุด 10 อันดับแรก

Most ActiveLoser        คือ ารแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาก                                                 ที่สุด 10 อันดับแรก


โดยสามารถดูแยกได้ 4 กระดานหลัก คือ Main Board , Foreign Board , MAI Board และ DW Board

วิธีการเรียกใช้งาน


>> คลิกที่ Template เลือก MostActive

F5_1.png

mostactive2.png 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 408

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service