%Price Up  %Price Down

มีวิธีการคำนวนโดย นำระยะเวลาย้อนหลังอ้างอิงตามเงื่อนไข เช่น ย้อนหลัง 30 วันก็นำ ราคาเมื่อ 30 วันที่แล้วมาคำนวณ

หากตรงกับวันหยุดให้ ปัดเข้ามาเรื่อยๆ เช่น อาจใช้ราคาปิดวันที่ 29,28,27 แทนก็ได้

 
 
ส่วนเงื่อนไข % Price Up (Lowest) /%Price Down( Highest)
 
     ให้มีวิธีการคำนวนเทียบกับราคา สูงสุด หรือ ต่ำสุด ภายในระยะเวลาอ้างอิง เช่น ย้อนหลัง 30 วัน ก็ให้หาราคาต่ำสุด หรือ สูงสุด ในรอบ 30 วันมาเทียบกับราคาปัจจุบัน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 432

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service