วิธีใช้ Total Scan

Total Scan เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองหุ้นตามสัญญาณเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเป็นการนำเอาฟังก์ชั่น Advance Technical Scan กับ Top Fundamental  มารวมกัน ซึ่งสามารถกำหนดรายละเอียดได้มากขึ้น

ประโยชน์ : ใช้สำหรับค้นหาหุ้นที่มีสัญญาณซื้อหรือขายทางกราฟเทคนิคและเป็นหุ้นที่สุขภาพทางการเงินดีรวมถึงมีพฤติกรรมราคาบางอย่างระบุได้ว่าราคาหุ้นน่าจะขึ้นลงแรง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการได้

 

วิธีการเรียกใช้งาน

คลิก Scan –> เลือก Total Scan

 

เลือก Condition เพื่อกำหนดการตั้งค่าเงื่อนไข Total Scan

 

จะปรากฎหน้าต่างสำหรับการตั้งค่าขึ้นมา

 

ความหมายของส่วนต่างๆใน Conditions

Group   ใช้สำหรับเลือกกลุ่มที่จะนำมาค้นหาหุ้น ตามเงื่อนไขที่นักลงทุนตั้งค่า

 

Select Criteria   ใช้สำหรับการเลือกเงื่อนไขที่นักลงทุนตั้งค่าไว้ หรือ เลือกในส่วนที่ระบบตั้งค่า Default ไว้ให้

Add                ใช้สำหรับ Save Criteria ที่ตั้งเงื่อนไขขึ้นใหม่เอง
Remove         ใช้สำหรับลบ Criteria ที่ตั้งค่าไว้

 

สามารถเลือกเงื่อนไขได้ 34 เงื่อนไข

 

Indicator            ใช้สำหรับตั้งเงื่อนไขทางกราฟเทคนิคตามที่นักลงทุนต้องการ

Fundamental     ใช้สำหรับตั้งเงื่อนไขทางปัจจัยพื้นฐานตามที่นักลงทุนต้องการ

Valuation           ใช้สำหรับตั้งเงื่อนไขด้านปริมาณ และ มูลค่า ตามที่นักลงทุนต้องการ

Price Pattern     ใช้สำหรับตั้งเงื่อนไขด้านรูปทรงของราคา อ้างอิงจากกราฟ

Analysis             ใช้สำหรับตั้งเงื่อนไขประเภทกำไร หรือรายได้

 

ความหมายของเงื่อนไขต่างๆ นักลงทุนสามารถเลือกเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นจะปรากฎความหมายทางช่องด้านบนขวามือ

 

กรณีที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข เมื่อตั้งเงื่อนไขตามที่ต้องการแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Add New Condition

 

Scan คือ คำสั่งให้ค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขที่ตั้ง

 

Clear    ใช้สำหรับลบเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้าทั้งหมด
Cancel  ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่าต่างๆ

 

**หมายเหตุ**

ข้อจำกัดของ Scan คือ จะไม่ได้ทำงานแบบ Real time แนะนำให้กด Scan 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงตลาดปิด แนะนำเป็นช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. หรือ 18.30 น.

ข้อจำกัดของ Scan จำนวนเงื่อนไขที่ใช้งาน อาจแตกต่างกันไปตามสิทธิในการใช้งานของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์


วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Total Scan

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,133

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service