การใช้ Top Fundamental Scan

Top Fundamental Scan เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาหุ้นที่มีค่าตัวเลขสัดส่วนทางการเงินเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้น ตามที่นักลงทุนแต่ละท่านต้องการ ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาว

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Scan –>  Top Fundamental Scan

จากนั้นหากต้องการปรับแต่งเงื่อนไข ให้คลิกที่ Condition…

ความหมายของส่วนต่างๆใน Condition

Setting ประกอบไปด้วย

Select Profile นักลงทุนสามารถใช้ค่า Default ที่กำหนดมาให้ หรือสามารถเพิ่มเป็นเงื่อนไขของตนเองได้ โดยการคลิกที่ ปุ่ม Add แต่หากต้องการลบเงื่อนไขดังกล่าว ให้คลิกที่ ปุ่ม Remove

Create condition ใช้สำหรับเลือกตลาด หรือกลุ่มหุ้นที่ต้องการค้นหา

Seq         คือ ช่องที่ใช้สำหรับเรียงลำดับเงื่อนไขตามที่ต้องการ โดยการเลื่อน สามารถทำได้โดยการคลิกที่ลูกศรหน้าเงื่อนไขนั้นๆ

Option      คือ หัวข้อของเงื่อนไขที่สามารถทำการ Scan ได้

Condition  คือ เงื่อนไข เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ฯ

Value       คือ ค่าต่างๆที่ใช้กำหนดเงื่อนไข

Order       คือ ส่วนสำหรับการเรียงลำดับค่า จากน้อยไปมาก (Ascending) หรือ มากไปน้อย (Descending)

ความหมายของแต่ละเงื่อนไข

P/E             ราคาต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น

P/BV           ราคาต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

%Dividend  เปอร์เซ็นต์เงินปันผล

ROE            กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ROA            กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับสินทรัพย์

D/E             หนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุน

Dividend Coverage     กำไรสุทธิต่อหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของปันผลต่อหุ้น

% Net Profit Margin   กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

AVG Val 5      มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน (หน่วย ล้านบาท)

Market Cap.   มูลค่าบริษัทจดทะเบียนตามราคาตลาด

Net Profit Growth(YoY)   กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกี่ปี (เทียบปีต่อปี)

Net Profit Growth(QoQ)  กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องกี่ไตรมาส (เทียบไตรมาสเดียวกันคนละปี)

Revenue Growth(YoY)    รายได้เติบโตต่อเนื่องกี่ปี (เทียบปีต่อปี)

เมื่อตั้งเงื่อนไขตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Scan

 

ประโยชน์ ในการเลือกหุ้นที่จะลงทุนนั้นสำหรับนักลงทุนระยะยาวจะให้ความสำคัญอยู่ 2 ส่วนหลักคือ

1. ซื้อหุ้นที่ปัจจัยทางพื้นฐานดี ซึ่งสามารถตั้งเงือนไข ประเภทต่างๆ เช่น ROE, Net Profit Growth, Revenue Growth, D/E และอื่นๆ

2. ซื้อหุ้นในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้เงื่อนไข ประเภท P/E, P/BV, %Dividend ในการประเมินได้

จะเห็นได้ชัดเจนว่านักลงทุนสามารถเลือกหุ้นพื้นฐานดีและราคาเหมาะสมตามที่นักลงทุนต้องการได้จากเครื่องมือตัวนี้ ซึ่งนักลงทุนอาจต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นเพิ่มเติมในเชิงลึกอีกหากต้องการลงทุนระยะยาวกับหุ้นตัวนั้นจริงๆ เครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาหุ้นเบื้องต้นได้พอสมควรเลยทีเดียว

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Top Fundamental Scan

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 527

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service