การค้นหาข่าวย้อนหลัง

Search News

สามารถค้นหาได้ 2 แบบ คือ ค้นหาจากชื่อหุ้น และ ค้นหาจากคำค้นหา (Keyword)

วิธีค้นหาข่าวจากชื่อหุ้น

สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่สนใจลงไปในช่องที่เขียนว่า Symbol จากนั้นกด Enter หรือ กดที่ปุ่ม Search

ระบบจะทำการค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวย้อนหลังให้ 3 เดือน

 

 

วิธีค้นหาข่าวจากคำค้นหา (Keyword)

สามารถพิมพ์คำค้นหาที่สนใจลงไปในช่องที่เขียนว่า Keyword จากนั้นกด Enter หรือ กดที่ปุ่ม Search

ระบบจะทำการค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับคำค้นหาดังกล่าวย้อนหลังให้ 3 เดือน

 

 

วีดีโอสาธิตวิธีการค้นหาข่าวย้อนหลัง

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 581

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service