ตั้งค่าคัดกรองข่าว และส่วนต่างๆใน Options

วิธีการค้นหาหรือคัดกรองข่าวตามแหล่งที่มาหรือ Source

คลิกปุ่ม Option –>  Source –> Customize –> ใส่เครื่องหมายถูกหน้าแหล่งข่าวที่ต้องการ กด OK

 

 

วิธีการค้นหาหรือคัดกรองข่าวตามกลุ่มหุ้นหรือ Sector

คลิกปุ่ม Options –>  Sector –> Customize –> ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Sector ที่ต้องการ กด OK

 

วิธีการค้นหาหรือคัดกรองข่าวตามประเภทข่าว หรือ Category

คลิกปุ่ม Options –> Category –> Customize –> ใส่เครื่องหมายถูกหน้าCategory ที่ต้องการ กด OK

 

วิธีการค้นหาหรือคัดกรองข่าวย้อนหลัง

คลิกปุ่ม Options –>  Date

Current Date แสดงข่าวเฉพาะวันปัจจุบัน

Between แสดงตั้งแต่วันที่ ที่กำหนด จนถึง วันที่ ที่กำหนด

Previous แสดงข่าวย้อนหลังสูงสุดได้ 3 เดือน

 

การ High Light ข่าวเกี่ยวกับหุ้นตัวที่สนใจให้มีสีแตกต่างจากข่าวอื่นๆ เพื่อช่วยการในการสังเกต

พิมพ์ชื่อหุ้นลงไปในช่อง จากนั้นกดที่ปุ่ม Add ระบบจะบังคับให้เลือกสี นักลงทุนสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ

เมื่อมีข่าวของหุ้นตัวนั้นๆ ระบบจะแสดงเป็นหัวข้อข่าวตามสีที่ตั้งไว้

 

การ High Light ข่าวเกี่ยวกับหุ้นใน Sector ที่สนใจให้มีสีแตกต่างจากข่าวอื่นๆ เพื่อช่วยการในการสังเกต

ให้ใส่เครื่องหมายหน้า Sector ที่ต้องการ จากนั้นให้เลือกสี นักลงทุนสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ

เมื่อมีข่าวของหุ้นใน Sector นั้นๆ ระบบจะแสดงเป็นหัวข้อข่าวตามสีที่ตั้งไว้

 

ค้นหาหรือคัดกรองข่าวตาม ประเภท Multimedia 

With Multimedia คือ การเลือกรับข่าวทั่วไปกับข่าว Multimedia

Multimedia Only คือ การเลือกรับข่าวเฉพาะข่าวที่เป็น Multimedia

Without Multimedia คือ การไม่รับข่าวที่เป็น Multimedia

 

วีดีโอสาธิตวิธีการตั้งค่าคัดกรองข่าวและส่วนต่างๆใน Options

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 384

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service