การเปลี่ยน Fonts และ สีของหัวข้อข่าว

การเปลี่ยน Fonts

ให้คลิกขวาที่หัวข่าว หรือบนพื้นที่ว่างๆ แล้วเลือก Appearance –> Fonts…

เลือกปรับขนาด และแบบอักษรตามใจชอบ จากนั้น กด OK

การเปลี่ยนสีของหัวข้อข่าว

ให้คลิกขวาที่หัวข้อข่าว หรือบนพื้นที่ว่างๆ แล้วเลือก Appearance –> Fonts Color

เลือกปรับสีตามใจชอบ จากนั้นกด OK

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 710

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service