วิธีการเข้าใช้ Stock Focus ดูข้อมูลต่างๆ

   นักลงทุนจำเป็นที่จะต้อง Log in ก่อนเข้าใช้งานเมนูนี้ ทุกครั้ง

สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ตำแหน่งคือ

1. จากหน้า www.efinancethai.com เลือกเมนู Stock Focus

 

2. เปิดใช้งานจากในโปรแกรม eFin Smart Portal

โดยจะมีเมนู Stock Focus อยู่ด้านซ้ายมือ

howto2.png

ระบบจะแสดงข้อมูล ดังรูป

howto3.png

ส่วนที่ 1 จะเป็นเมนูหัวข้อหลัก ประกอบไปด้วย

หน้าหลัก (Stock Focus Main)

กรรมการบริษัท (Directors)

ผู้ถือหุ้น (Shareholders)

งบการเงิน (Financial Statement)

การลงทุนของบริษัท (Investment)

ปฏิทิน (Calendar)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการเปลี่ยนพาร์ (Paid-Up Capital & Par Change)

เครื่องหมายสิทธิต่าง ๆ (Rights & Benefits)

เครื่องหมายเตือน/ห้ามซื้อขาย (Sign History)

การซื้อขายของนักลงทุน (Trading By Customer Type)

อันดับการซื้อขายของโบรกเกอร์ (Broker Ranking)

สถิติหลักทรัพย์ (Securities Statistics)

ส่วนที่ 2 ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษา

ส่วนที่ 3 ใช้สำหรับใส่ชื่อหุ้นที่สนใจ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 943

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service