เมนู Directors กรรมการบริษัท

   นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัททั้งหมด พร้อมตำแหน่ง ซึ่งในส่วนนี้ นอกจากจะสามารถดูชื่อกรรมการในบริษัทแต่ละท่านแล้ว ระบบยังสามารถนำเสนอข้อมูลของการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

สามารถเรียกดูชื่อของคณะกรรมการท่านนั้น ว่านอกจากถือหุ้นที่บริษัทนี้แล้วยังถือหุ้นที่อื่นอีกหรือไม่ โดยวิธีการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อคณะกรรมการ ท่านนั้น จะมีการแสดงข้อมูลการถือหุ้นที่บริษัทอื่นๆ

director1.png

 

director2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 349

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service