เมนู Shareholders ผู้ถือหุ้น

    แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่,จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น (โดยถือหุ้นตั้งแต่ 0.5 % ขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกดูว่า ต้องการดูข้อมูล ณ วันที่เท่าไร นอกจากนี้ระบบยังแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น, จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย, และอัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

shareholder1.png

 

นอกจากนี้ ยังสามารถ ตรวจสอบผู้ถือหุ้นได้ว่า นอกจากถือหุ้นบริษัทนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นได้ไปถือหุ้นที่บริษัทอื่นอีกหรือไม่ โดยวิธีการ ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ถือหุ้นรายที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลการถือหุ้นที่อื่นของบริษัท/บุคคล นั้นแสดงผลขึ้นมา

shareholder2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,136

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service