เมนู Sign History เครื่องหมายเตือน

  แสดงประวัติการขึ้นเครื่องหมายเตือนจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาของข้อมูลได้

สามารถดูความหมายของตัวย่อเครื่องหมายเตือนต่างๆได้ โดยการ คลิกที่นี่

sign1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 540

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service