เมนู Broker Ranking
อันดับการซื้อขายของโบรกเกอร์

เมนู Broker Ranking อันดับการซื้อขายของโบรกเกอร์

 

แสดงข้อมูลอันดับการซื้อขายของโบรกเกอร์ ลำดับจากปริมาณการซื้อขายจากมากไปน้อย ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้ง รายวัน, รายเดือน และรายปี และสามารถกำหนดช่วงเวลาข้อมูลที่ต้องการเรียกดูได้

ประโยชน์

1. ใช้วิเคราะห์กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นลดลงเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์

2. ใช้ดูยอดซื้อขายสุทธิสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ กระแสเงินต่างชาติ

branking1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,974

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service