เมนู Security Statistics

สถิติหลักทรัพย์

เมนู Security Statistics สถิติหลักทรัพย์

 

สถิติหลักทรัพย์แสดงข้อมูลหลักทรัพย์ในแต่ละวัน อันประกอบด้วย ราคาปิด , P/E ratio, มูลค่าตามบัญชี , ราคาต่อมูลค่าตามบัญชี , อัตราผลตอบแทนเงินปันผล , มูลค่าตลาด , ทุนจดทะเบียน , สัดส่วนมูลค่าเทียบกับตลาดและสัดส่วนมูลค่าเทียบกับกลุ่ม

stat1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 432

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service