ความหมายของ XD

(การจ่ายปันผล)

เครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนในหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น ทราบว่าผู้ซื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดนั้น

ในทางกราฟเทคนิคหากหุ้นตัวใดมีการขึ้นเครื่องหมาย XD จะต้องทำการปรับต้นทุนราคาลง เพื่อให้ราคาต่อหุ้นในอดีตเท่ากับราคาต่อหุ้นในปัจจุบันเสมอ เพราะจะมีความสำคัญอย่างมากในการทดสอบความแม่นยำของ Indicator และการทำ Back test ในกราฟ

ดังนั้นแท่งเทียนของวันก่อนหน้าที่ดูว่าผิดปกตินั้น จริงๆแล้วนั่นคือผลของการปรับราคา นั่นเอง

โดยสามารถตรวจสอบตารางการจ่ายปันผลได้จากเมนู Stock Focus

ความสำคัญของเครื่องหมาย XD

นักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ มักต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งในรูปของเงินปันผล กำไรจากการขายหุ้น รวมทั้งต้องการสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะนำมาซึ่งกำไรจากการขายหุ้นด้วย ดังนั้น ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะทำการซื้อขายหุ้น นักลงทุนมักพิจารณาร่วมกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่างๆข้างต้นไว้ด้วย การที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่วิเคราะห์ไว้ การขึ้นเครื่องหมาย XD จะกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นก่อนวัน XD จะถูกรวมไว้ด้วยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอันใกล้ไว้ด้วย ดังนั้น หลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักปรับตัวลงด้วยจำนวนเงินปันผลที่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นที่จะไม่มีสิทธิในการรับปันผล

ข้อควรระวัง

การเข้าลงทุนในหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD อาจไม่ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการได้รับเงินปันผลเสมอไป เนื่องจากหลังวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักจะมีราคาตกลงมาในจำนวนที่ใกล้เคียงกับเงินปันผลที่จ่าย ดังนั้น หากเป็นนักลงทุนระยะสั้น การได้รับเงินปันผล แต่ต้องขาดทุนจากการขายหุ้นในราคาต่ำ อาจไม่มีประโยชน์ใดๆเลย แต่หากเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้ว การซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง จะเป็นประโยชน์ในแง่ผลตอบแทนที่เป็นเงินสดที่จะได้รับในแต่ละปี ซึ่งหากบริษัทใดมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หุ้นนั้นก็จะเป็นที่สนใจต่อนักลงทุนระยะยาว

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 21,652

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service