ดูหุ้นจากพื้นฐาน

Fundamental Status

Fundamental Status 

     เป็นการนำเอาค่าต่างๆทางปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญๆ มาแสดงในรูปแบบ Ranking เปรียบเทียบกับ Set, Sector หรือเทียบกับ Industry

ประโยชน์

     สามารถรู้ได้ทันทีว่าหุ้นตัวที่สนใจนั้นมีปัจจัยพื้นฐานดีอยู่ในลำดับที่เท่าใด เมื่อเทียบกับ Set, Sector หรือเทียบกับ Industry เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์แต่ละปัจจัย แต่เพื่อการเปรียบเทียบที่ถูกต้อง แนะนำควรเปรียบเทียบกันแบบ Sector หรือ Industry

วิธีการเรียกใช้งาน

กดที่ Fundamental –> Fundamental Status

ส่วนประกอบต่างๆของ Fundamental Status

1. ใช้สำหรับใส่ชื่อหุ้น และเลือกว่าจะให้เปรียบเทียบกับตลาดใด

2. แสดงชื่อหุ้น ราคาล่าสุด, ค่า PE, ค่า PBV, ค่า DPS

3. แสดงข้อมูลของบริษัทนั้นๆ ว่าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

4. แสดงข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบ Ranking แสดงหัวข้อดังนี้

    ปัจจัยด้านการต่อสู้ แข่งขันกับบริษัทอื่น

    – Revenue Growth     แสดงถึงการเติบโตของรายได้ (คิดเป็น %)

    – Net Profit Growth    แสดงถึงการเติบโตของกำไรสุทธิ (คิดเป็น %)

    – %Dividend Yield     แสดงถึงผลตอบแทนของเงินปันผล

    – G-Score               ยิ่งตัวเลขมาก แสดงว่าบริษัทนั้นๆเติบโตสูงและมีคุณภาพ
                                     ปัจจัยด้านการป้องกัน ที่ส่งผลให้บริษัทแข็งแกร่ง

    – D/E                       หนี้สินต่อทุน ยิ่งน้อยยิ่งดี

    – ROE Last 4Q       อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุด (คิดเป็น %)

    – Fix Asset Turnover  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (คิดเป็น %)

    – Operating Cash Flow/Revenue    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (คิดเป็น %)

    – F-Score              แสดงถึงความแข็งแกร่งด้านงบการเงิน

    ปัจจัยด้านผลตอบแทน

    – Price Return 3 Years    ราคาปรับตัวสูงขึ้นกี่ % ในรอบ 3 ปี

    – Price Return 5 Years    ราคาปรับตัวสูงขึ้นกี่ % ในรอบ 5 ปี

    – Price Return 8 Years    ราคาปรับตัวสูงขึ้นกี่ % ในรอบ 8 ปี

หมายเหตุ : หัวข้อที่เห็นอาจแตกต่างกันตาม Package ที่ใช้งาน

5. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงเกรดของค่านั้นๆ ว่าเมื่อเทียบกันแล้วใน Set, Sector หรือเทียบกับ Industry เดียวกัน จากค่าพื้นฐานค่านี้จะได้เกรดอยู่ที่เท่าใด

เกรดที่ดีที่สุด คือ A+ และเกรดที่น้อยที่สุดคือ D

**อ้างอิงการแบ่งเกรด โดยการคำนวณแบบ Normalized T Score**  

6. แสดงลำดับของหุ้นตัวนั้นเทียบกับ Set, Sector หรือเทียบกับ Industry เดียวกัน ว่าอยู่ในลำดับที่เท่าใดจากทั้งหมดในกลุ่มนั้น ซึ่งสามารถ Double click ที่ตัวเลข ระบบจะแสดง Ranking ขึ้นมาให้ทั้งหมด

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 907

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service