การใช้ Short Financial

ดูงบการเงินอย่างย่อ

การใช้ Short Financial ดูงบการเงินอย่างย่อ

 

Short Financial คือ งบการเงินอย่างย่อ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Fundamental –> Short Financial

 

shortfin2.png

 

ความหมายของค่าต่างๆ

• Asset สินทรัพย์

• Liabilities หนี้สิน

• Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น

• D/E Ratio สัดส่วนหนี้สินต่อทุน

• Gearing (%) สัดส่วนหนี้สินที่หักเงินสดแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของส่วนผู้ถือหุ้น

• Paid Up Capital ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

• Revenue รายได้ • Net Profit กำไรสุทธิ

• Net Profit Margin% กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

• ROA เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์

• ROL เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของหนี้สิน

• ROE เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น

• EPS กำไรต่อหุ้น

• Book Value มูลค่าทางบัญชี

• P/E ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น

• P/BV ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี

• Dividend Yield (%) เปอร์เซ็นต์เงินปันผล

• Dividend Coverage สัดส่วนกำไรสุทธิคิดเป็นกี่เท่าของเงินปันผล

• Cash เงินสด

• Temp Invest เงินลงทุนระยะสั้น

• Price Cash Ratio ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของเงินสดต่อหุ้น

• Cash Earning Ratio กระแสเงินสดจากการดำเนินการคิดเป็นกี่เท่าของกำไรจากการดำเนินการ

• Enterprise Value มูลค่าของกิจการในตลาดรวมกับหนี้สินรวมลบด้วยเงินสด

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,027

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service