ขึ้นถามหา Proxy
ใช้ Internet ของ TRUE

ในกรณีที่ใช้ Internet ของ TRUE แล้วขึ้นถามหา Proxy มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. ใช้โปรแกรม Check Smart WS ตรวจสอบก่อนว่าเป็น error ที่เกิดจาก Proxy จริงๆ

    คือ error ..” Proxy 407 Authen…..สามารถ Download ได้โดยการ คลิกที่นี่ 

2. หากใช้ Internet ของ TRUE  ให้ลองกรอกค่า Proxy ใน โปรแกรม Check Smart WS ก่อน

    โดยใส่เป็น      proxy.trueinternet.co.th      Port = 8080

จากนั้นให้นำค่าดังกล่าวไปกรอกใน Control Panel >>Internet Option >> Connection >> Lan Settings ดังรูป

พร้อมทั้งนำค่าดังกล่าวไปใส่ในโปรแกรม eFin Smart Portal ด้วย

***อย่าลืม หากนำเครื่องไปใช้ที่อื่น หรือต่อ Internet ของค่ายอื่น ต้องเอาค่า Proxy ออกด้วย***

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 5,201

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service