ใช้งาน Browser IE , Edge , Chrome หรือ Firefox กด Start แล้วนิ่ง

แนะนำให้ทำการตั้งค่า โดยทำตามดังนี้

1. คลิกขวาตรง Task Bar จากนั้นเลือก Task Manager


2. เลือกหัวข้อ Details >  คลิกขวา dfsvc.exe > เลือก End task


3. เลือกหัวข้อ Details >  คลิกขวา SmartPortal.exe > เลือก End task


4. จากนั้นกดเข้าใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,157

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service