ข่าวขึ้นเป็นภาษาอักขระแปลกๆ
อ่านไม่ออกใน Windows 7

ต้องทำการปรับการตั้งค่าภาษา ดังนี้

1. เข้าไปที่ ” Control Panel “

 

2. เลือกที่ ” Clock , Language ,and Region “

 

3. เลือกที่ ” Region and Language “

 

4. จะประกฎหน้าต่างเล็กๆ ดังรูป

    หัวข้อ ” Formats ” ปรับให้เป็น ” Thai (Thailand) “

 

5. หัวข้อ ” Location ”  ปรับให้เป็น ” Thailand “

 

6. หัวข้อ ” Administrative ” ปรับให้เป็น ” Thai (Thailand) ” โดยกดเปลี่ยนที่ ” Change System Locale… “

จากนั้น Restart เครื่อง แล้วเข้าใช้งานใหม่ตามปกติ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,064

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service