โปรแกรม eFin Stock Pick Up ขึ้น Stoped Working Windows 10

โปรแกรม eFin Stock Pick Up ขึ้น Stoped Working Windows 10  


1. คลิกขวาตรง Task Bar แล้วเลือก Task Manager


2.เลือกหัวข้อ Details > คลิกขวาตรง SmartPortal.exe > เลือก Properties


3.เลือกหัวข้อ Compatibility > Run  this Program in compatibility mode For `> เลือกเป็น Windows 7 > Apply > OK


4. คลิกขวาตรง Task Bar  เลือก Task Manager


5. เลือกหัวข้อ Details > SmartPotal.exe > คลิกขวาเลือก End Task จากนั้นเปิด eFin Stock Pick Up ใหม่อีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,444

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service