วิธีแก้ไขเมื่อขึ้น session expired หรือมีการ Login ซ้ำ

1.  เข้าไปที่ control panel


2. เลือก internet option –> ติกเครื่องหมายถูกที่ delete browsing history on exit –> กด Delete


3. ติกเครื่องหมายถูกด้านหน้าจากข้างบนจนถึงเมนู password –> กด delete ด้านล่าง


4.ปิด Browser ทั้งหมดแล้วลองเข้าใช้งานใหม่

             
**หมายเหตุ : ข้อมูล password ที่เคยบันึกไว้ในเว็บไซต์ต่างๆจะหายหมดนะคะ


กรณีเข้าใช้งานผ่าน Browser Chrome แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้นะคะ

1. ไปที่เมนูของ Google Chrome ที่อยู่ด้านบนขวา (ไอคอนสามจุด) –> เลือก Setting(ตั้งค่า)


2.เลือก setting (ตั้งค่า)–>advance(ขั้นสูง) –> Clear browsing data…[ล้างข้อมูลการท่องเว็บ]


3.คลิกที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บ


4. เลือกหัวข้อ advance(ขั้นสูง) –> เลือกคั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน 


5.ปิด browser ทั้งหมด และเปิดขึ้นใหม่

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 10,369

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service