วิธีแก้ไขเมื่อกราฟแท่งเทียนแสดงผลไม่ถูกต้อง

1. ทำการเปิดหน้ากราฟ และเปิดหุ้นที่พบปัญหากราฟแสดงผลไม่ถูกต้อง

 

2. ให้พิมพ์คำสั่ง . REFRESH-ALL ในช่องพิมพ์ชื่อหุ้นด้านมุมซ้ายบนดังภาพ

3. เมื่อมี Popup แจ้งเตือนมาให้คลิก “Yes” เพื่อยืนยันการใช้คำสั่ง


4. จากนั้นกราฟจะกลับมาเป็นปกติ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,951

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service