วิธีแก้ไขเมื่อเข้าใช้งานผ่าน Chrome ไม่ได้ (Windows Remix ClickOnce)

1. ให้เปิด Google Chrome แล้วคลิกที่สัญลักษณ์  ด้านขวามุมบน

2. ไปที่เมนู เครื่องมือเพิ่มเติม (More tools) > ส่วนขยาย (Extensions)


3. กดเลือก สัญลักษณ์ 3 ขีด มุมซ้ายมือด้านบนหน้า ส่วนขยาย (Extensions)  > เปิด Chrome Web Store


4. พิมพ์ “Remix”ที่ช่อง ค้นหาในร้าน (Search The store) 

และคลิกที่ Windows Remix Clickonce Helper


5. กด เพิ่มใน Chrome (Add to Chrome)


6. กด เพิ่มส่วนขยาย (Add Extensions)


7. กด “เก็บไว้” (Keep)


8. กดเปิด REMIX


9. จะมีข้อความแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และกด OK


10. ทำการเปิดโปรแกรม eFin Stock Pickup ใช้งานตามปกติ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 27,739

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service