การใช้ Alert ตั้งเตือนราคาหุ้น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

 

การใช้ Alert

 

Alert คือ ระบบการแจ้งเตือนเมื่อหุ้นตัวนั้นเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถตั้งเงื่อนไขการเตือนได้ว่าต้องการให้โปรแกรมเตือนค่าอะไรบ้าง โดยมีการแบ่งเป็น 2 Mode

    1. Normal         คือ การตั้งราคาให้แสดงผลในระหว่างเปิดโปรแกรม
    2. Smart Alert   คือ การตั้งราคาแล้วให้ Alert เป็น Report ผ่าน e-mail (ยังไม่เปิดให้บริการ)

 

วิธีการเรียกใช้งาน

ไปที่เมนู Setting เลือก Alert หรือ คลิกที่ Bar ด้านซ้ายมือ ที่ชื่อว่า Alert

 

จะปรากฎหน้าต่าง Alert Setting

Action  คือการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล มีให้เลือก 3 แบบ

Sound    แจ้งเตือนแบบมีเสียง

Inactive  แจ้งเตือนเป็นหน้าต่างเล็กๆที่มุมขวาล่าง (ลักษณะคล้าย MSN)

Popup    แจ้งเตือนเป็นแบบหน้าจอ Popup ขึ้นกลางหน้าจอ โดยแบ่งย่อยอีก 2 รูปแบบ คือ

      Popup-In แสดงผลในโปรแกรม

      Popup-Out แสดงผลอยู่นอกโปรแกรม เมื่อทำการ minimize หน้าจอโปรแกรม

 

ปุ่ม Alert Popup จะแสดงรายการที่เคยแจ้งเตือนไปแล้วในวันนั้นๆ

 

Edit Alert Setting Condition...   เป็นบริเวณสำหรับการตั้งเงื่อนไขเพื่อให้แจ้งเตือนหุ้นนั้นๆที่สนใจ

Symbol   ช่องสำหรับใส่ชื่อหุ้น

Alert   ช่องสำหรับกำหนดเงื่อนไข มีให้เลือกดังนี้

    - Price       ราคา
    - Chg        การเปลี่ยนแปลงของราคา
    - %Chg     การเปลี่ยนแปลงราคาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
    - Volume   ปริมาณหุ้น
    - Value      มูลค่าการซื้อขาย
    - News      ข่าวจากหน้า F8
    - HotNews ข่าวจาก Hot News
    - BigLot/Block Trade การซื้อขายในกระดาน Big Lot

Operator  ช่องสำหรับเลือกเงื่อนไข เช่น มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

Value  ช่องสำหรับใส่มูลค่าที่ต้องการ

Memo  ข้อความเตือนใจ โดยสามารถเลือกจากข้อความที่ทางโปรแกรมมีให้ หรือจะพิมพ์ข้อความลงไปเองก็ได้

Frequency  ช่องสำหรับกำหนดความถี่ในการแจ้งเตือน มีให้เลือก 3 แบบ คือ Disable (ปิดการแจ้งเตือน) , Once (แจ้งเตือนเพียงครั้งเดียว) , Continues (แจ้งเตือนต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการตกลงซื้อขายกันได้)

 

เมื่อตั้งเงื่อนไขได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Save

 

เงื่อนไขที่ตั้งไว้จะปรากฎในช่องด้านล่าง หากนั้กลงทุนต้องการตั้งเงื่อนไขเพิ่ม ให้กดที่ปุ่ม Add New โดยสามารถตั้งเงื่อนไขได้ไม่จำกัด

 

หากไม่ต้องการใช้เงื่อนดังกล่าว และต้องการลบทิ้ง ให้ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าเงื่อนไข จากนั้นให้กดที่ปุ่ม Remove เงื่อนไขนั้นจะหายไป

 

หมายเหตุ

        การตั้ง Alert ด้วยเงื่อนไขราคา จะนำราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้นมาเป็นเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อราคาถึงเงื่อนไขแล้ว โปรแกรมจะเตือนตลอด เช่น ตั้งเงื่อนไขราคามากว่า 7.70 บาทให้เตือน โปรแกรมก็จะเตือน ตั้งแต่ 7.70 ขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นหลังจากราคาถึงเงื่อนไขแล้วผู้ใช้งานอาจต้องลบเงื่อนไขนั้นออก เพื่อไม่ให้แจ้งเตือนอีก

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Alert