การใช้ Buy Sell Trend Scan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

 

การใช้ Buy Sell Trend Scan

Buy Sell Trend Scan คือ เครื่องมือค้นหาหุ้นที่มี %Buy Volume มากกว่า %Sell Volume และมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน หรือดูเฉพาะปริมาณซื้อขายสะสมและมูลค่าซื้อขายสะสม ตามที่นักลงทุนต้องการได้

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการไล่ซื้อฝั่ง Offer (%Buy Volume มากๆ) โดยอยู่ในเกณฑ์หรือสภาพคล่องที่นักลงทุนคิดว่าเหมาะสมกับเงินทุนของตนเอง หรือในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าเราค้นพบหุ้นที่มี %Sell Volume มากๆ พร้อมกับทิศทางราคาที่ลดลงค่อนข้างมาก แสดงว่าหุ้นตัวนี้มีพฤติกรรมการทุบราคา นักลงทุนอาจต้องตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าว เพราะอาจมีแนวโน้มที่พฤติกรรมราคาของหุ้นตัวนี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Insert  --> SET&MAI  --> Scan  --> Buy Sell Trend Scan

 

จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

 

การใช้งานของส่วนต่างๆ

ให้ติ๊กเลือกที่ฝั่ง %Buy 

 

Scan --> เลือกกลุ่มหุ้นที่ต้องการค้นหา

 

AccVol(Share)  ปริมาณหุ้นสะสม

AccVal(KB)      มูลค่าซื้อขายสะสม เอาไว้คัดหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเยอะ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของนักลงทุนแต่ละท่าน

AvgVal5(MB)   มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันต้องมากกว่า 10 ล้านบาท (เป็นค่าเริ่มต้นที่ทางโปรแกรมกำหนด)

เมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Go

จะปรากฎเป็นชื่อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขตามที่นักลงทุนกำหนด

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานเมนู Buy Sell Trend Scan