เงื่อนไข %Price Up %Price Down

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

%Price Up  %Price Down

 

     มีวิธีการคำนวนโดย นำระยะเวลาย้อนหลังอ้างอิงตามเงื่อนไข เช่น ย้อนหลัง 30 วันก็นำ ราคาเมื่อ 30 วันที่แล้วมาคำนวณ

หากตรงกับวันหยุดให้ ปัดเข้ามาเรื่อยๆ เช่น อาจใช้ราคาปิดวันที่ 29,28,27 แทนก็ได้

 
 
ส่วนเงื่อนไข % Price Up (Lowest) /%Price Down( Highest)
 
     ให้มีวิธีการคำนวนเทียบกับราคา สูงสุด หรือ ต่ำสุด ภายในระยะเวลาอ้างอิง เช่น ย้อนหลัง 30 วัน ก็ให้หาราคาต่ำสุด หรือ สูงสุด ในรอบ 30 วันมาเทียบกับราคาปัจจุบัน