BannerTopLogo

Homeคู่มือการใช้งานefin Stock Pick Upการเข้าใช้งานผ่าน Broker ต่างๆการเข้าใช้งานผ่าน บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV)

การเข้าใช้งานผ่าน บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การเข้าใช้งานผ่าน บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด1. เข้าไปที่ https://www.dbsvitrade.com/ และ กด Log In ดังรูป

 

 


2. เลือกไปที่เมนู E-Finance ด้านซ้ายมือ ดังรูป

 

 


3. ระบบจะนำไปยังหน้าเว็บไซต์ของ eFinanceThai และกดที่เมนู efin stockpick up เพื่อเปิดใช้งาน

 

 

 

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม