BannerTopLogo

Homeปัญหาที่พบบ่อยefin Mobileวิธีการเข้าใช้งาน eFin Mobile (ทดลองใช้15วัน)

วิธีการเข้าใช้งาน eFin Mobile (ทดลองใช้15วัน)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานeFin mobile (ทดลองใช้15วัน)


1. ให้เลือกหัวข้อเป็น " Demo " ดังรูป

2. เลือกเป็น " Trial efin Tools " ดังรูป

3. จากนั้นเลือกที่ " NEXT " เพื่อไปขั้นตอนต่อไป4. จากนั้นให้ท่านกรอก Username & Password ที่ได้รับตอนขอทดลองใช้ 15 วัน5. เลือกที่ " LOG IN "


6. มุมขวาล่างขึ้นสเตตัส Online สีเขียว สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ


 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม