โปรแกรมขึ้น Error .net framework

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โปรแกรมขึ้น Error .net framework

-  ไปที่ This PC หรือ Computer--> เลือกไดร์ C -->User

-   เลือก User ที่ใช้งานอยู่ -->Appdata -->local --> Online_Asset_Co.,Ltd