โปรแกรมขึ้น Operation has timed out

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โปรแกรมขึ้น Operation has timed out

-  ไปที่ Control Panel--> Network and Internet

-  เลือก Internet Option

 

-   เมนู Connections--> Lansetting-->เอาเครื่องหมายถูกด้านหน้าออกแล้วกด OK