โปรแกรมขึ้น error application vender

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

เมื่อโปรแกรมขึ้น error application vender ตามรูปภาพด้านล่าง

-  ทำการลบ folder 2.0 -->ไปที่ This PC หรือ Computer--> เลือกไดร์ C

-  เลือกเมนู User

 

-  เลือก User ที่ใช้งานอยู่ -->App data --> local -->Apps --> คลิกขวาลบ folder 2.0

 

 

 

-  ลบโปรแกรมโดยไปที่ Control Panel--> Programs 

 

-  จากนั้นลบโปรแกรม efin trade—> คลิกขวา--> เลือก Uninstall