การเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA)

 

1. เปิด efin Mobile ขึ้นมา

 

2. แตะไปที่เมนู Log in

 

3. เลือก Broker เป็น AIRA

4. กรอก Username และ Password ที่ Log in ในหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ AIRA จากนั้นกด Log in เพื่อเข้าใช้งาน