การตั้งค่าไม่ให้โปรแกรมจำ Template

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

หากไม่ต้องการใช้งาน Template Server มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

(Template Server คือ การเก็บข้อมูลไว้บน Server ของทาง efinanceThai เพื่อให้เวลาย้ายเครื่อง Template ต่างๆจะตามไปทั้งหมด)

 

1. เข้าไปที่ File --> Template

 

2. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Always syncronize template with server ออก แล้วกด Close

จากนั้นเมื่อเปิดใช้งานครั้งต่อไป หากไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โปรแกรมจะไม่จำ Template ล่าสุดและ Template ที่เคย Save ไว้