ดูหุ้นที่ขึ้นแรง/ลงแรง Comparative Relative Strength (SET Index)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Comparative Relative Strength (SET Index)

ใช้สำหรับเปรียบเทียบว่า หุ้นตัวใดที่มีทิศทางราคาขึ้นแรงกว่าตลาดหุ้น หรือ ลงแรงกว่าตลาดหุ้น อีกทั้งยังแสดงข้อมูลในด้านงบการเงินเปรียบเทียบกัน เพื่อช่วยในการสังเกตพฤติกรรมของหุ้น รวมถึงยังสามารถวิเคราะห์กำไรสุทธิได้ไปพร้อมๆกันอีกด้วย

วิธีการเรียกใช้งาน

กดเลือกไปที่เมนู Fundamental --> Comparative Relative Strength

 

รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ

 

1. Market : เลือกตลาด โดยค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็น SET และมีให้เลือก SET50, SET100 (ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานของแต่ละ Package)

2. Sort : Outperform/Underperform

           Outperform : แสดงหุ้นที่ขึ้นมากกว่า SET Index

           Underperform : แสดงหุ้นที่ลงมากกว่า SET Index

3. Period : ช่วงเวลาในการเปรียบเทียบ ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1 Day(s) สามารถเลือกได้สูงสุด 12 Month(s) (ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานของแต่ละ Package)

4. Infographic : แสดงภาพลำดับของหุ้น ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งให้เป็น On หากไม่ต้องการให้แสดงภาพดังกล่าว ให้เลือกที่ Off

5. Go : ใช้สำหรับกดเพื่อดึงข้อมูล

6. ภาพแสดงลำดับของหุ้น

7. SET Change : แสดงค่า %Chg ของ SET Index

8. Symbol : ช่องสำหรับแสดงชื่อหุ้น

9. %Chg : แสดงค่า %Chg ของหุ้นเมื่อเทียบกับราคา Last

10. Net Profit Chg. QoQY : แสดงภาพลูกศรชี้ขึ้นและลง ได้มาจากการเปรียบเทียบค่า %Chg ของช่องที่ 11

11. Net Profit : แสดงค่า QoQY กับ Last Quarter (QoQY แสดงไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีจาก Last Quarter)

12. As of Date : แสดงวันที่ปิดงบการเงิน Quarter ล่าสุด (หุ้นแต่ละตัวอาจมีวันปิดรอบบัญชีที่ไม่เท่ากัน)

 

หมายเหตุ : สิทธิการใช้งานขึ้นอยู่กับ Package ที่นักลงทุนใช้งานอยู่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ Package