BannerTopLogo

การใช้งาน TFEX Combination Series

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

TFEX Combination Series คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดูปริมาณการวางซื้อ วางขายเพื่อใช้ในการเปลี่ยนการถือสัญญาในตลาด TFEX

จากสัญญาเดือนใกล้เป็นเดือนไกล ซึ่งปัจจุบันค่ำสั่งซื้อขายประเภทนี้ นักลงทุนประเภทบุคคลยังไม่สามารถซือขายได้

 

ประโยชน์ : นักลงทุนสามารถใช้ประยุกต์เพื่อดูว่า สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เค้าต้องการเปลี่ยนสัญญาณ

ในการถือครองมากน้อยแค่ไหน และส่วนใหญ่เน้น ถือ Long หรือ Short ต่อเนื่องกันแน่

วิธีการเรียกใช้งาน

Insert --> TFEX --> Combination Series

combi.png

 

combi2.png

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม