BannerTopLogo

การตีเส้น TrendLine (App eFinanceThai)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)

 

การตีเส้น TrendLine (App eFinanceThai)

 

1. กดไปที่ปุ่ม Draw แล้วเลือก TrendLine

graph3.png

 

2. จะมีเส้นตัดกันสีขาวปรากฎขึ้น สามารถลากเส้นดังกล่าวไปไว้ยังจุดเริ่มต้น แล้วกดค้างไว้ ลากไปยังจุดที่ต้องการ

trendline1.png

 

3. จะปรากฎเส้นสีแดงขึ้น ให้กดซ้ำลงไปอีกครั้ง จะได้เส้น TrendLine ตามที่ต้องการ

trendline2.png      trendline4.png

 

4. หากต้องการลบเส้น ให้กดไปที่เส้น 1 ครั้ง จะมีรูปถังขยะปรากฎขึ้น กดไปที่ถังขยะ เส้นก็จะหายไป

trendline3.png

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม