Dashboard คืออะไร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

 

Dashboard คือ หน้าแรกที่รวมสิ่งต่างๆที่สำคัญ บน Application efin Mobile เอามาไว้ในที่เดียว

นักลงทุนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดผ่านหน้าจอนี้ได้ทันที เช่น

- กราฟ จะเป็นกราฟของ SET ราย 1 นาที

- NEWS เป็นข่าว Real Time

อีกทั้งยังสามารถกดที่หัวข้อนั้นๆเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีอีกด้วย

 

ในหน้าจอนี้ประกอบไปด้วย

- Buy/Sell   ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย

- NEWS      ใช้หรับดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น ซึ่งจะแสดงข่าวให้แบบ Real Time ตลอดทั้งวัน

- Ranking    แสดงข้อมูลหุ้นที่ Break High/Break Low

- Fund Flow  แสดงข้อมูลการซื้อขายสุทธิของนักลงทุน 4 กลุ่ม

- Graph        แสดงราคาของกราฟหุ้นแบบ Real Time

- NVDR        แสดงข้อมูลการซื้อ-ขายของ NVDR

- My List      แสดงหุ้นตัวที่สนใจที่ใส่ไว้ในหน้า My List

- Log in/Log out  ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูข้อมูลแบบ Real Time