ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.38 (52 Votes)

 

         

 

คู่มือการใช้งาน efin StockPickUp ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

คู่มือ efin Mobile สำหรับการใช้งานบน Tablet (iPad, Android)

คู่มือการใช้งาน efin Mobile HD ดาวน์โหลด คลิก --> efin Mobile(HD) 

คู่มือการใช้งานกราฟ efin Mobile HD ดาวน์โหลด คลิก --> efin Mobile(HD)

 

คู่มือ efin Mobile สำหรับการใช้งานบนมือถือ (iPhone, Android)

คู่มือการใช้งาน efin Mobile ดาวน์โหลด คลิก --> efin Mobile

 

คู่มือ efin TradePlus

efin TradePlus PC ดาวน์โหลด คลิก --> efin Trade+PC

efin TradeClassic ดาวน์โหลด คลิก --> efin TradeClassic

efin TradePlus HD(สำหรับ iPad) ดาวน์โหลด คลิก --> efin Trade+(HD)

efin TradePlus HD(สำหรับ Android) ดาวน์โหลด คลิก --> efin Trade+ Android

efin TradePlus (สำหรับมือถือ Android Ver.New Design) ดาวน์โหลด คลิก --> efin Trade+ Android

efin TradePlus(สำหรับ iPhone) ดาวน์โหลด คลิก --> efin Trade+ iPhone

Auto Trade ดาวน์โหลด คลิก --> Auto Trade efinTrade+  

Learning History ดาวน์โหลด คลิก -->  Learning History efinTrade+

Learning History SmartDevice ดาวน์โหลด คลิก -->  Learning History SmartDevice  efinTrade+

 

คู่มือ efin Anywhere ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

คู่มือการใช้งาน efin Smart Data คลิก --> efin Smart Data