MetaStock ขึ้น You are already accessing data...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

MetaStock ขึ้น You are already accessing data in this folder

 

หากเปิด MetaStock แล้วเจอกับหน้าต่างขึ้นถามข้อความดังรูป

ให้กดเลือก Yes เพื่อเปิดใช้งาน MetaStock ตามปกติ แล้วครั้งต่อไปก็จะไม่มีขึ้นมาถามอีก

 

สาเหตุ เกิดจากการปิด MetaStock ไม่สมบูรณ์ เช่น เกิด Error ระหว่างปิด , ขึ้น Not Respond หรือเครื่องคอมฯ ดับ เมื่อเปิด MetaStock ก็จะพบ หน้าต่างนี้

Hangmeta1.png